Hovedprinsippene for motiverende intervju for å slutte å røyke eller alkohol

Hvorfor Doctor tilbyr en serie korte programmer, for å oppdage et sentralt moment for å endre atferdsendring, for eksempel å slutte å røyke eller drikke: motivasjonssamtale. Det utføres av helsepersonell enten han er lege eller psykolog.

2. episode: Hovedprinsippene for motivasjonssamtaler.

Motiverende intervju er basert på tre prinsipper: å utvikle en følelse av selvmotsigelse, drive med motstand, gjenopprette selvtillit, alle med empati.

Dr. Anne Dansou, er spesialist i pneumolog-tobakk. Hun er ansvarlig for Tobakkkoordinasjonsenheten, CHRU Tours.