Cellegift 5-FU: familiene til ofrene ønsker å klage

Fire familier til ofre for cellegift 5-FU ønsker å inngi en klage mot X. For dem skal de offentlige myndighetene ha testet på forhånd, toleranse for pasienter til behandling.

"Kuren som skulle kurere dem sendte dem til kirkegården". Fire familier av pasienter som lider av en allergi mot et molekyl med cellegift vil inngi en klage mot X, får vi vite av munnen til deres advokat, Mr. Vincent Julé-Parade. Det aktuelle molekylet er 5-fluorouracil, kalt 5-FU, også kalt capecitabin.
Tre av kreftpasientene er døde, og en av dem er alvorlig syk. Ifølge deres entourage skal offentlige myndigheter på forhånd ha testet sin toleranse for behandling. Klagen må innlegges i helsestasjonen til TGI i Paris om tre uker.

200 dødsfall hvert år

"Ideen er ikke å stille spørsmål ved 5-FU, som har bevist seg, men å stille spørsmål: hvorfor, mens vi visste i flere år at det var denne kontraindikasjonen i tilfelle underskudd (av DPD-enzymet, NDLR) og at det er tester som eksisterer, har ingen helsemyndighet eller noen offentlig tjenestemann truffet tiltaket for å anbefale denne testen før februar 2018? ", spør Me Vincent jule-Parade.
I følge National Cancer Institute (INCA) blir 80 000 mennesker med kreft - hovedsakelig fordøyelsessystemet, brystkreft eller ØNH - behandlet med dette stoffet hvert år i Frankrike, alene eller med andre legemidler mot kreft. Han ville være ansvarlig for 200 dødsfall hvert år.

Alvorlige giftigheter

Disse 5-FU-baserte kjemoterapiene induserer også alvorlige toksisiteter hos 10 til 40% av pasientene, som er tilstrekkelig deaktiverende til å kreve sykehusinnleggelse: en reduksjon i antall blodceller som anemi eller leukopeni, diaré, oppkast, dehydrering eller til og med koma. Det anslås at mellom 3 og 10% av kreftpasienter er delvis eller totalt intolerante overfor 5-FU. ANSM anbefaler derfor å screene dem, akkurat som CNIB og HAS. Inntil nylig praktiserte noen sykehus det, og andre gjorde det ikke.
Clinical Oncology Pharmacology Group (GPCO) -UNICANCER og National Network for Hospital Pharmacogenetics (RNPGx) indikerer at det også er nødvendig å redusere doseringen så snart som mulig etter det første behandlingsforløpet og å vurdere å øke dosen til følgende kurs iht. toleranse ".