Redaksjonens

France Gall en 24-årig kamp mot brystkreft

Første tall gitt av National Cancer Institute. Antall nye estimerte tilfeller av brystkreft i 2015: 54 062. Gjennomsnittsalder ved diagnose i 2012: 63 år. Nesten 80% av brystkreft utvikler seg etter 50 år. Antall estimerte dødsfall i brystkreft i 2015: 11 913. Gjennomsnittlig alder ved død i 2012: 73 år.